ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ

Λογισμικό για υπολογιστές, για ηλεκτρονικές κατασκευές, για προγραμματισμό microcontrollers, για εκπαίδευση κλπ

BASCOM AVR Λογισμικό BASIC για ανάπτυξη με AVR microcontroler CD version
Τελευταία προϊόντα σε απόθεμα
To make a program takes just a few steps :Write the program in BASICCompile it to fast machine binary codeTest the result with the integrated simulator(with additional hardware you can simulate the hardware too).Program the chip with one of the integrated programmers.(hardware must be purchased separately)