Κάμερες - Καταγραφικά

Κάμερες - Καταγραφικά

συστήματα καταγραφής και απεικόνισης, κάμερες, καταγραφικά

Μόνο Online!
Τοποθέτηση συστήματος έως 8 κάμερες
Σε απόθεμα
Εργασία για τοποθέτηση του συστήματος καμερών
Μόνο για εντός Αττικής περιοχές.
Εφόσον υπάρχει προεγκατεστημένη καλωδίωση
κατάλληλη για σύστημα καμερών.
Οι συνεργαζόμενοι εγκαταστάτες μας έχουν Άδεια Εγκαταστάτου συστημάτων ασφαλείας εγκεκριμένη από την Ελληνική Αστυνομία.